top of page

Het bezoeken van deze site betekent dat je je stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande voorwaarden. Jo Moonen behoudt zich het recht deze voorwaarden op elk moment te wijzigen.

 

Aansprakelijkheid

Op deze website vind je informatie met betrekking tot Jo Moonen. Deze site is toegankelijk voor iedereen. We besteden de grootst mogelijke zorg aan de kwaliteit en toegankelijkheid van deze website. Jo Moonen kan echter onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk gesteld worden voor technische en/of redactionele fouten die desondanks zouden voorkomen.

 

Copyright

De inhoud, foto's, media, code en design van deze website zijn en blijven eigendom van Jo Moonen. Ze zijn onderworpen aan het auteursrecht en mogen niet gekopieerd, gereproduceerd, vermenigvuldigd of verder verspreid worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Jo Moonen. Wil je graag bepaalde stukken van deze site overnemen, of denk je aanspraak te kunnen maken op bepaalde delen waarvoor geen specifieke auteursrechten vermeld staan, contacteer ons dan.

 

Privacy

Alle contactgegevens die op deze site vermeld staan, zijn bedoeld voor persoonlijk contact met de betrokkenen. Het is bij wet verboden deze gegevens te gebruiken voor promotie van een product, dienst of activiteit. Geen enkele eigenaar van een e-mailadres op deze site stemt hierin toe.

 

Misbruik

Het is bij wet verboden de site/server te misbruiken of veranderen. Van deze site worden alle logfiles zorgvuldig geanalyseerd. Bij misbruik heeft Jo Moonen het recht deze informatie door te geven aan de bevoegde instanties.

bottom of page